Lideratge

El nostre equip ministerial

Pastors

Luigui P. Olortegui

Pastor de Figueres i Roses

Eleazar Martínez

Pastor de Figueres i Roses

Responsables de Ministeri

Victoria Martínez

Responsable Ministeri Adoració

Fredy Camacho

Responsable Ministeri Comunió

Luz Miriam Camacho

Responsable Ministeri de Servei

Montse Salvador

Responsable Ministeri d'Ensenyament

Edwin Henao

Responsable Ministeri de Proclamació

Diaques

Alejandro Martínez

Diaca d'Imatge

María Figueroa

Diaca de Secretaria

Rubén Cortés

Diaca Tresorer i de Comunicacions