Crucificat amb Crist

Eleazar Martínez

Watch Now

Download

Crucificat amb Crist

Basat en Gàlates 2:20

Pau ens parla que ell se sent crucificat amb Crist. Aquesta idea ens parla d’un estil de vida que tot creient ha d’experimentar. En la creu Jesús va obrar la nostra salvació i quan una persona es converteix passa a estar crucificat al costat del Senyor. Això es tradueix en una vida de santedat i de servei al Senyor i produeix en nosaltres perdó de pecats, poder enfront de les temptacions de l’enemic i de la carn, una vida amb un propòsit clar i seguretat eterna.