En el camí, buscant la direcció de Déu

Watch Now

Download

En el camí, buscant la direcció de Déu

En el camí, buscant la direcció de Déu

Basat en: Jeremies 6:16.

 

L’exemple d’Israel és molt important per a nosaltres. Tant de temps decidint malament i allunyant-se de Déu els va portar al desastre nacional i espiritual que va ser la captivitat. Però Déu mai va deixar de parlar-los perquè previnguessin aquesta situació. Faríem bé de prendre nota del que Déu els va dir a ells per a aplicar-ho a la nostra vida.