Església, avança en la construcció!

Watch Now

Download

Església, avança en la construcció!

Església, avança en la construcció!

Basat en 1ª Corintis 3:9-17

És molt interessant veure les semblances que hi ha entre la construcció d’un edifici i la creació i creixement d’una església del Senyor. Aquest text ens deixa veure que l’església d’avui dia, com la de totes les èpoques, és un edifici espiritual en construcció. Un edifici en el qual les persones som part important i el qual, Crist, el mestre arquitecte, l’ha creat amb una finalitat molt clara. Col·laborem cadascun de nosaltres en la construcció d’aquesta església! i no oblidem mai que el treball no s’ha conclòs encara.