Església, avança en unitat!

Watch Now

Download

Església, avança en unitat!

Basat en Romans 15:1-7

L’església és cridada a complir la crida d’avançar en la seva missió. No obstant això aquest avanç moltes vegades és entorpit pels germans que són febles en el Senyor. És interessant aquesta classificació de fort i feble, però és la que utilitza l’apòstol Pau. Tots ens tenim per forts, per tant el missatge de Pau ens crida als que ens considerem forts a ajudar als febles per a que l’església i el missatge que predica avanci de manera imparable en un món que el necessita.