L’encàrrec a Abraham

Watch Now

Download

L’encàrrec a Abraham

L’encàrrec a Abraham

Basat en: Gènesi 18:16-19.

 

L’encàrrec que Déu li va fer a Abraham no va ser només el de ser el pare de la fe i una figura clau en la vida d’Israel i també de la fe cristiana, Déu li encarrega la criança d’una família en la fe en Déu. Aquesta guia i instrucció és per a Déu tan important com la resta, perquè la família creient és una institució importantíssima en el creixement de l’Església del Senyor. Estem cridats a ser com Abraham, instructors dels nostres fills i de la nostra família en la fe i el servei al Senyor.