Les paradoxes de l’amor

Watch Now

Download

Les paradoxes de l’amor

Les paradoxes de l’amor

Basat en Mateu 21:1-17

L’amor de Déu és sorprenent, a vegades fins a paradoxal. En l’entrada triomfal de Jesús a Jerusalem que anomenem comunament Diumenge de Rams, veiem algunes d’aquestes paradoxes. Com Jesús viu certes situacions que poden donar lloc a pensar altres coses que les que ocorren en veritat. Aquest diumenge celebrem el primer acte de la Setmana Santa i volem recordar l’amor de Déu per nosaltres per mitjà del nostre culte i de la lectura i predicació d’aquest text tan famós i bell.