Quan s’obren els cels

Watch Now

Download

Quan s’obren els cels

Quan s’obren els cels

Per a poder veure els cels oberts i que el Senyor vessi benedicció a mans plenes hem de tenir un esperit determinat i constant en els camins del Senyor; hem de tenir un cor obedient i confiat en la seva previsió i hem de tenir un cor que adori a Déu en tot moment i en tot lloc.